Kosten: 
 
De kosten voor de opvang kunnen uit het PersoonsGebonden Budget(PGB) van de deelnemer betaald worden. De (ouder/verzorger van de) deelnemer verzorgt de betalingen zelf.
 
Via de coöperatie Boer & Zorg(AWBZ-erkend) kunnen we Zorg In Natura(ZIN) leveren.
De betalingen geschieden dan rechtstreeks door het zorgkantoor aan Aventurijn.
Ook vervoer, naar en van de boerderij, kan door ons geregeld worden.
 
 
De kosten zijn afhankelijk van indicatie, zorgzwaarte en duur van het verblijf.
 
 Deelnemers met PGB, ZIN en WMO zijn welkom.
 
We informeren u graag!