Wat is kwaliteit?  
 
 
Kwaliteit betekent in het Grote van Dale woordenboek: kwa·li·teit de mate waarin iets goed is; gesteldheid, hoedanigheid, aard:  in goede hoedanigheid en bekwaamheid.
 

 

Voor ons betekent kwaliteit:
 
Een huiselijke omgeving waarin de deelnemers zich veilig kunnen voelen en zichzelf mogen zijn.