Visie Aventurijn:

 

Aventurijn zorgboerderij wil plaats bieden waar groen, landbouw, gezondheid & zorg samenkomen met de vier “R-toppers”: Regelmaat, Respect, Rust en Ruimte.
 
Ons bedrijf wil, met zijn veelzijdigheid, leermogelijkheden bieden in een open sfeer met
 kans voor de deelnemer op 'werk' en 'herstel'.
 
Aventurijn wil de combinatie van creatie, vakmanschap, landbouw, gezondheid en zorg stimuleren.
 
  
"Jezelf zijn op een plek waar je mag oefenen"